top of page

İmar Barışı

ÖNEMLİ : KAT MÜLKİYETİ ALMAK İSTEYEN MAL SAHİPLERİ İÇİN YAPI KAYIT BELGESİ ALMAK YETERLİ DEĞİLDİR !! KAT MÜLKİYETİ TESİSİNİN YAPILMASI İÇİN YAPINIZIN MİMARİ PROJESİNİN ÇİZİLMİŞ VE HARİTA İŞLEMLERİNİN YAPILMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. BUNUN İÇİN FİRMAMIZDAN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ. 

ÖN BAŞVURU RESMİ BAŞVURU DEĞİLDİR. FİRMAMIZDAN PROFESYONEL DESTEK ALMAK İÇİN ÖN BAŞVURU YAPMANIZ YETERLİDİR. SİZE GERİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Firmamızın verdiği destek içeriği;

- Yapı Kayıt Belgesi Başvuruları ve takibi(Ücretsiz)

- Mevcut Yapıların rölevelerinin alınması

- Mimari projelerinin çizilmesi ve onaylatılması

- Harita işlemlerinin yapılması (Yola terk,ifraz,tevhid vs.)

- Kat mülkiyeti tesisi için gerekli evrakların tamamlanması

- Tapu başvuruları ve takibi

- Kat mülkiyeti tesisi veya cins değişikliği yapılmış tapuların alınması

E-DEVLET ÜZERİNDEN ŞAHISLAR VEYA YETKİSİZ KİŞİLER TARAFINDAN YAPILAN YANLIŞ BAŞVURULAR KAT MÜLKİYETİ TESİSİ YAPILIRKEN SORUN ÇIKARMAKTADIR. YAPI KAYIT BELGENİZİ ALDIKTAN SONRA KAT MÜLKİYETİ ALAMAYABİLİRSİNİZ. BU YÜZDEN BAŞVURULARINIZI FİRMAMIZ GİBİ UZMAN KURULUŞLAR ÜZERİNDEN YAPARSANIZ TAPU BAŞVURULARINIZDA SORUN YAŞAMAZSINIZ. 

1-Hangi yapılar faydalanacak? 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar imar barışından yararlanacak.

2-Kaç yapı faydalanacak? Türkiye’de bağımsız yapı sayısı yaklaşık 9 milyon 554 bin, bağımsız birim sayısı da 26 milyon 358 bin civarında. Türkiye’deki bağımsız birimlerin (konut-işyeri) yaklaşık yüzde 50’sinde imara aykırılık olduğu açıklandı. Bu durumda 13 milyon yapı sorunlu.


3-Herhangi bir ödeme yapılacak mı? Yapının arsa emlak beyan değeri ve Yapı değerinin toplamının konutlarda yüzde 3’ü, işyerlerinde yüzde 5'i Bakanlıkça belirlenen hesaplara harç olarak ödenecek.Ancak cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis işlemi yapılması isteniyorsa bu bedel Tapuya bir kere daha ödenecek.

4-Bedeli kim belirleyecek? Yapı Kayıt Belgesi Bedelleri Kanun Kapsamında tarafımızca hesaplanarak belirlenecek ve Bakanlıkça
belirlenen hesaplara harç olarak ödenecek. Bedelleri artırmaya, düşürmeye, kademelendirmeye veya başvuru süresini uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

5-Başvuru nereye yapılacak? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yetkilendirilmiş kuruluşumuza başvuru yapılacak.

6-Başvuru nasıl yapılacak? Vatandaş kendi rızasıyla müracaatını yapacak. Vatandaşın beyanı esas alınacak.

7-İmar barışında son başvuru tarihi ne zaman? Son gün 31 Ekim 20018 olarak belirlendi. Ancak Bakanlar Kurulu’nun bu süreyi 1 yıl uzatma hakkı var.

8-Başvuru sonrasında bir belge alınacak mı? Başvuru sonrasında vatandaşa ‘yapı kayıt belgesi’ verilecek.

9-2017 sonrası yapıların durumu ne olacak? Bu tarihten sonrasıyla ilgili en ağır cezalar gündeme gelecek. Bu cezaların içinde hapis cezası da olacak.

10-Yapı Kayıt Belgesi ne tür avantaj sağlayacak? Kayıt belgesi bedelini ödedikten sonra vatandaş; elektrik, su, doğalgaz gibi kamu hizmetlerinden rahatça yararlanacak.Tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti alabilecek. Yıkım kararları ve idari para cezaları iptal edilcek.

11-Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerli olacak? Yapı Kayıt Belgesi yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli. Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda imar mevzuatı hükümleri uygulanacak.

12-İmar barışı ile kat mülkiyeti alınabilecek mi? Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi’nin ve maliklerin  muvaffakiyetinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kat mülkiyeti tesis edilebilecek.

13-Bina, Hazine arazisi üzerindeyse ne olacak? Hazineye ait arazi üzerine inşa edilmiş olması halinde bu taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tahsis edilecek. Yapı Kayıt Belgesi sahipleriyle, bunların kanuni veya akdi hedeflerinin talepleri üzerine taşınmazlar bakanlıkça rayiç bedel üzerinden satılacak.

14-Kat irtifakı yoksa ne olacak? Kat irtifakı kurulamamışsa kat sahiplerinin % 50’yi aşan bir oranda müracaatları olursa kat irtifakına geçebilecekler. Kat mülkiyetini ayrı ayrı kurabilecekler. Herkes arsadan tapu yerine, dairesinin tapusunun sahibi olmuş olacak.

15-Yıkım kararı varsa ne olacak? İdari para cezaları varsa bunlar düşecek.

Af mı geldi? Yapılan ‘imar affı’ değil ‘imar barışı’. Yapı kayıt belgesi bu yapıların yenilenmesi halinde sahibine bir hak sağlamıyor, bir müktesep oluşturmuyor. Eğer yapı sahibi, yapıyı yıkıp da yeniden yapmak istiyorsa belediyeye müracaat edecek. Hali hazırdaki fazlalığı veyahut da aykırılığı legal hale getirip de yeni bir hak sağlayarak, yıkıp aynısını yapacak imkan verilmiyor.

16-İhtilaf bitiyor mu? Yapı kayıt belgesiyle vatandaş devletiyle artık helalleşiyor, rızalaşıyor, barışıyor. Soruşturmalar, mahkemelik durumlar, ihtilaflar tamamıyla bitiyor.

17-Partizanlık olacak mı? Bazı belediye başkanlarının partisinden olmayanlara yönelik olumsuz tavırları düzenlemeyle ortadan kalkıyor.

18-Devlete külfet mi getiriyor? Hazine arazisi vatandaşa en uygun bedelle satıldığı için için bir taraftan Hazine kazanmış oluyor. Bir taraftan da vatandaş kendi evini, iş yerini yasallaştırıyor. Bunu gerekirse bankalar nezdinde bir değer haline geldiği için ekonomik olarak da kullanabiliyor.

19-Devletin kazancı ne olacak? Vatandaşın müracaatıyla gelirin düzeyi ortaya çıkacak. Ancak beklenti 40-50 milyarlar TL seviyesinde bir gelirin elde edileceği yönünde.

20-Elde edilen gelirler nerede kullanılacak? Elde edilen  bedelin kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık için kullanılacak. İmar barışından elde edilecek gelir belediyelere sıfıra yakın faizli, 3 yıl ödemesiz olarak kullandırılacak.

bottom of page