top of page

Kentsel Dönüşüm Hakkında

BİNANIZ KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMEDEN BİLMENİZ GEREKENLER

 

 

 • Kentsel Dönüşüm Riskli yapı ve riskli alan olmak üzere 2 bölüme ayrılmaktadır.

Riskli yapı tespitine başvuru ;

 

 • Riskli Yapı Tespitinde Resmi işlem yapılması isteniyorsa E-Devlet Üzerinden, Sadece binanın Riskli olup olmadığı kontrol edilmek isteniyorsa 0850 259 82 62 veya 0212 548 60 10 numaralı telefonumuzdan veya                                     butonu tıklanarak başvuru yapılabilir.

 • Mal sahiplerinden en az bir tanesinin E-devlet üzerinden başvurusu ile Rapor hazırlanabilir. Tüm mal sahiplerinin rızasına gerek yoktur.

 

 

Aşağıdaki notlar Bakanlıktan ve İlgili Belediyesinden onay alınacaksa geçerlidir. Onay istenmiyorsa aşağıdaki maddelerin sağlanmasına gerek yoktur.

 

Not 1:  Vekalet ile yapılan başvurularda, vekalette 6306 sayılı kanun ile ilgili yetkiler aranır. Vekalet fotokopisi ve vekilin kimlik fotokopisi dosyasına eklenir. << Örnek Vekalet >>

 

Not 2: Tapu bir kişinin adına kayıtlı ve mal sahibi vefat etmişse tapu intikal işlemi yapılmadan riskli yapı tespiti yapılamaz.

 

Not 3: Tapu birkaç kişinin adına kayıtlı ise ve mal sahiplerinden bir veya birkaçı vefat etmişse yaşayan mal sahiplerinden bir tanesi ile Riskli yapı tespiti yapılabilir. Daha sonra intikal yapılabilir. İntikal yapıldıktan sonra muafiyet belgesi alınabilir.

 

Not 4: Tapu tahsis belgesi ile Riskli Yapı Tespiti yapılamaz.

 

Not 5: Tapu malik bilgileri ile Nüfus Cüzdanı bilgileri uyuşmalıdır.

 

Not 6: Başvuru yapan mal sahibinin tapusu arsa paylı tapu ise güncel emlak beyanı olmalı ve ilgili Belediyesine Borcunun olmaması gerekmektedir. Kat mülkiyetli veya kat irtifaklı tapularda emlak beyanı aranmaz.

 

Not 7: Emlak beyanında bulunan adres hataları Rapor hazırlanmadan önce düzeltilmelidir. Arsa paylı tapu sahipleri Kira yardımı alacaksa emlak beyanlarında mal sahipleri tarafından Rıza-i Taksim yapılacaktır. Rıza-i taksim rapor onaylanmadan önce olmalıdır. Rıza-i taksim, hangi dairede kimin oturduğunu gösteren belgedir. Bu belge sayesinde Binada bulunan daireler mal sahiplerine paylaştırılır. Rıza-i Taksim yapılmadan başvurulan kira yardımı desteği arsa paylı tapularda hissesi oranında yapılmaktadır.

 

Not 8: Tapu takyidat belgesi (Tapu kaydı) son 20 güne ait olmalıdır.

 

Not 9: Arsa üzerinde birden fazla bina varsa her bina için ayrı ayrı rapor hazırlanabilir. Her binanın raporuna o binada emlak beyanı olan mal sahibi başvurabilir. Riskli Yapı Tespiti Yapılmayan binalar Kredi ve kira desteğinden yararlanamazlar.

Riskli Yapı Tespiti İşlemleri Aşamaları (Kentsel Dönüşüm) ;

 

 • Mal sahiplerinden biri yukarıdaki şartlar dahilinde "Başvuru Yap" bölümüne girerek E-devlet üzerinden resmi başvuru yapar.

 • Laboratuvar ekiplerimiz tarafından ilgili mal sahibi veya vekili aranarak randevu istenir ve riskli binadan Beton numunesi alınır, Kolon sıyırmaları ve röntgen okumaları yapılır. Mevcut bina rölevesi alınır. (Binanın projesi varsa mal sahibi tarafından proje işlemler öncesinde istenir.)

 

 • Riskli yapıya ait veya bölgesel zemin etüdü yapılır.

 

 • Binanın bu bilgiler yardımıyla Yetkili Uzman İnşaat Mühendislerimiz tarafından Performans analizi yapılarak Riskli olup olmadığına bakılır. Binanın risk durumu ARAAD Bakanlık sisteminde ilan edilir.

 

 • Bütün bu raporlar, Rapor onaylayan kurumun istediği diğer evraklar formata göre toparlanarak dosya haline getirilir ve ilgili kuruma verilir. İlgili kurumdan rapor onaylatılır.

 

 • İlgili kurum tarafından Tapu Müdürlüğüne "6306 sayılı kanun gereği Riskli Yapıdır" Şerhinin konulması için yazı yazılır.

 

 • Tapu Müdürlüğü tüm mal sahiplerine, Yapılarının riskli olduğunu ve itiraz haklarını da içeren bir bildirimi posta ile gönderir.

 

 • Mal sahiplerinin tamamına bu belgelerin ulaşması gerekmektedir. Bu belgenin tebliğ tarihinden sonra 15 gün içinde mal sahiplerinden birisi ilgili kuruma giderek Rapora itirazda bulunabilir.

 

 • İtiraz edilmemesi durumunda; ilgili kurum muafiyet yazısı düzenler ve Zabıta müdürlüğü tarafından mal sahiplerine yıkım için 60 günlük süre verilir.

 

 • İtiraz olması halinde ; ilgili kurum Raporu incelenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne gönderir. Müdürlük raporu ilgili kurulda görüşülmesi için gönderir. (Bu süre 3 ay gibi sürmektedir.)

 

 • Kurul sonuçları lisanslı firmamız tarafından müzakere edilir ve ilgili kurumuna olumlu veya olumsuz bir şekilde Müdürlük tarafından geri gönderilir. Rapor kesin onaylanmış olur.  Zabıta müdürlüğü tarafından mal sahiplerine yıkım için 60 günlük süre verilir.

 

Not 1 : Zabıtanın verdiği 60 günlük süre içerisinde bina yıkılmazsa, zabıta müdürlüğü tarafından ilave 30 gün daha verilir. Eğer bu süre içerisinde de yıkılmazsa Kaymakamlığa ve Yediemine bildirilir. Boşaltılması ve yıkımı ilgili kurumlarca yapılır.

Riskli Alan tespitine başvuru ;

Riskli alan tespiti ada bazında veya mahalle bazında yapılabilir. 1 hektardan büyük alanlar üzerinde inceleme yapılarak dosya hazırlanır ve riskli olma durumuna göre ( Riskli yapıların çokluğu, ruhsatsız yapıların çokluğu, zemin değerlerindeki risk, deprem bölgesinde oluşu vs. ) hazırlanan rapor Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulur. Bakanlar kurulunda incelenen dosya riskli alan ilan edilir. 

Riskli alan teklif dosyası hazırlanması için lütfen iletişime geçiniz. 0850 259 82 62 - 0212 548 60 10 - kentselburada@gmail.com

 

Riskli yapı tespiti yapılan yerde ;

Kira Yardımı Başvurusu yapılacaksa ;

 

 • Kira yardımına başvuracak mal sahiplerinin evraklarını rapor onaylanmadan hazırlaması gerekmektedir. Rapor onaylandıktan sonra yapılan değişiklikler kabul edilmez ve kira yardımı alınamaz. << Kira Başvuru Dilekçesi ve Gerekli Evraklar >>

 • Kira almak isteyen mal sahipleri binada en az 3 aydır oturmaları gerekmektedir. 

 

 • Rapor onay tarihinden önceki veya sonraki 3 aylık faturalardan bir tanesi , Emlak beyanı ve ikametgahlar riskli yapı tespiti yapılan binaya ait olmalıdır ve tüm adresler birebir uymalıdır.

 

 • Mal sahibinin ikametgahı başka bir yerde ise; Rapor onaylanmadan önce ikametgahını Riskli Binaya almalıdır.

 

 • Mal sahibin Riskli Binada faturası yoksa; Riskli binadan ikametgah adresine fatura sözleşmesi yapılmalı ve 1 ay fatura çıkana kadar beklenmelidir. Daha sonra Riskli Yapı Tespiti Raporuna başvurmalıdır.

 

 • Mal sahiplerinin elektrik , su , doğalgaz veya sabit telefon aboneliklerinden herhangi birine abone olması yeterlidir.

 

 • Kira yardımı başvurularını sadece mal sahipleri yapabilir. Başvurular bina yıkılmadan yapılamaz.

 

 • Mal sahipleri Rıza-i Taksimleri Rapor onaylanmadan yapmalıdır. Aksi takdirde rapor onay tarihinden sonra yapılan rıza-i taksim işleri Belediye tarafından kabul edilmemektedir. <<Rıza-i Taksim Dilekçesi>>

 

 • Tapu intikal işlemlerini rapor onay tarihinden sonra yapanlar emlak beyanları olmadığından kira yardımı alamazlar.

Kredi Başvuru yapılacaksa ;

 

 • Riskli Yapı Tespiti yapılan binaya ait rapora kesin onay alındıktan sonra, Lisanslı firmamız tarafından hazırlanan İnceleme formu mal sahibi tarafından ilgili Belediyesine imzalatılarak 6306 sayılı kanun kapsamında çalışan Bankalara kredi başvurusunda bulunabilirler.

 

 • Anlaşmalı bankaların istedikleri evraklar farklılık gösterebilir. Kredi başvurusu, evrakların toplanması ve takibi mal sahibi tarafından yapılır.

 

Not 1 : Kredi başvurusu yapan mal sahipleri kira yardımına başvuramazlar.

 

Not 2: Riskli Bina Tespiti Yapılıp Belediyece onaylanan binalarda rapor iptali yoktur. Bina süreç bittiğinde ilgili kurumca yıkılır.

 

Not 3 : İlgili Belediyler bunların dışında ek evrak isteyebilir, değişiklik yapabilir.

 

 

Kentsel Dönüşüme 2/3 çoğunlukla girmek isteyen mal sahipleri ,

 

 

 • Riskli yapı tespiti raporu onayı kesinleşen parsellerde parsel hisse oranının %67 si yeni bina yapılmasını istiyorsa ve diğer mal sahipleri yenilenmeyi kabul etmiyorsa arsa satış işlemine gidilebilir.

 

 • Arsa satış işlemi için gerekli işlem ve evraklara Dökümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen 0850 259 82 62 nolu telefondan irtibata geçiniz.

bottom of page