top of page
ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)

₺0Fiyat

FİYAT M2 ÜZERİNDEN HESAPLANACAKTIR. LÜTFEN 0850 259 82 62 NUMARALI TELEFONDAN FİYAT ALINIZ.

01/01/2011 tarihinden sonra yapılan binalar için verilmektedir.

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

bottom of page